Over letselschade

Letselschade is te omschrijven als de schade die u lijdt als gevolg van een voorval waarbij u letsel hebt opgelopen en waarvoor een ander aansprakelijk is.

LetselschadeHet is begrijpelijk dat u letselschade die u door toedoen van een ander hebt opgelopen, wilt verhalen op de partij die hiervoor verantwoordelijk is. Het is goed om te weten dat in Nederland nagenoeg alle personen en bedrijven zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Er moet aan een aantal criteria worden voldaan om in aanmerking te komen voor schadevergoeding.

Toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen “toerekenbare tekortkoming” en “onrechtmatige daad”. Als een partij zijn verplichting uit een overeenkomst niet, niet goed of niet op tijd nakomt, is er sprake van een toerekenbare tekortkoming. Een voorbeeld hiervan is dat een werkgever hoort te zorgen voor een veilige werkomgeving. Als de werkgever hier niet voldoende in voorziet en er gebeurt een ongeval, dan is er sprake van het niet nakomen van de verplichting die hij met zijn werknemers heeft vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. In dit geval is de werkgever dan aansprakelijk voor de letselschade die u heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval.

Als een ander (buiten een overeenkomst) verwijtbaar onrechtmatig heeft gehandeld, gaat het om een onrechtmatige daad. De schade moet door handelingen van de persoon zijn ontstaan om deze persoon aansprakelijk te kunnen stellen. Bovendien moet er een oorzakelijk verband zijn tussen de onrechtmatige daad en de opgelopen schade. Bij een verkeersongeval gaat het bijvoorbeeld altijd om aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van schuld. In sommige gevallen is risicoaansprakelijkheid voldoende om een schadevergoeding te kunnen vorderen. Dit kan het geval zijn bij aansprakelijkheid voor kinderen tot 14 jaar, als zij schade toebrengen aan een derde persoon. Ook bezitters van een dier dat (letsel)schade bij een ander veroorzaakt, kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Wie stelt, moet bewijzen

Heeft u letselschade opgelopen en stelt u dat u recht heeft op schadevergoeding? In het Nederlands recht geldt dan de regel: wie stelt, moet bewijzen. Als u stelt dat u letselschade heeft opgelopen waarvoor iemand anders verantwoordelijk is, zult u dit moeten bewijzen. Indien een ongeval langer geleden heeft plaatsgevonden, is het vaak lastiger om aansprakelijkheid bij letselschade aan te tonen. Het team van B&O Letselschade bestaat uit letselschadejuristen en -experts met minimaal vijftien jaar ervaring, waardoor zij u ook bij deze omstandigheden kunnen voorzien van deskundig advies.