Bedragen letselschade

LetselschadevergoedingUitgekeerde letselschade bedragen zijn per geval verschillend. Het berekenen van een totale letselschadevergoeding is niet eenvoudig, want elk letselschadedossier is uniek. Elk schadegeval is anders, waardoor ook elk letselschadebedrag varieert. De bepaling van de hoogte van de letselschade en een daarbij passende vergoeding is van vele factoren afhankelijk. Daarom is het niet mogelijk om standaard letselschade bedragen te noemen.

Heeft u een bedrijfsongeval gehad, bent u gevallen op straat of betrokken geraakt bij een aanrijding? Neemt u dan zeker contact op met onze deskundige letselschade juristen. Zij kunnen samen met u de bedragen van uw letselschade berekenen.

Waaruit bestaat het bedrag aan letselschadevergoeding

Een letselschadevergoeding bestaat doorgaans uit materiële- en immateriële schadevergoeding. Eerstgenoemde is een vergoeding voor alle kosten waarmee u te maken krijgt als gevolg van het ongeval. Denk aan schade aan persoonlijke bezittingen, medische kosten en de kosten van het inschakelen van hulp in de huishouding en uw juridische bijstand. Ook verlies aan inkomen en toekomstige kosten vallen hieronder.

Het berekenen van bedragen letselschade voor de immateriële schadevergoeding is nog ingewikkelder. Het gaat hier om het berekenen van de hoogte van smartengeld, een vergoeding voor het leed, de pijn en psychische schade. Deze gevolgen zijn vaak moeilijk in geld uit te drukken. De bepaling van smartengeld kan een langdurig proces zijn, ook omdat de berekening pas plaats kan vinden zodra er sprake is van een medische eindsituatie. Dit houdt in dat uw letsel genezen is of dat er geen verder herstel meer mogelijk is. Een letselschade jurist kan u helpen bij het berekenen en claimen van smartengeld als onderdeel van de totale bedragen letselschade.

Factoren die onder meer een rol spelen bij de berekening van smartengeld zijn:

  • De aard en ernst van het letsel
  • De mate van (geleden) pijn
  • De duur van het herstel
  • Blijvende beperkingen
  • Psychische gevolgen
  • Zichtbare littekens
  • Leeftijd en geslacht

Voorbeelden bedragen letselschade

Hieronder een aantal voorbeelden van uitgekeerde smartengeld bedragen.

Aangevallen met hark: bedrag letselschade € 500
Een 44 jarige man haalt tot twee keer toe met een bladhark uit naar het hoofd van zijn schoonmoeder. De vrouw kan beide aanvallen afweren met haar arm, maar raakt hierdoor wel gewond. De rechtbank rekent de man poging tot doodslag aan, omdat de vrouw fataal hersenletsel op had kunnen lopen als zij de gerichte aanval niet had afgeweerd. De man moet, naast een werkstraf, zijn schoonmoeder een bedrag van € 500 aan smartengeld betalen.

Beenletsel bedrijfsongeval: bedrag letselschade € 30.000 (voorschot)
Een vrachtwagenchauffeur komt met zijn rechter onderbeen bekneld te zitten tijdens het nachtelijk lossen een 800 kg wegende machine. Het gevolg is verbrijzeling en amputatie van zijn rechter onderbeen. De man raakt blijvend arbeidsongeschikt. Hij kan zijn werk als vrachtwagenchauffeur niet meer uitvoeren en is aangewezen op een WIA-uitkering. De man stelt zijn werkgever aansprakelijk en eist schadevergoeding. De rechter oordeelt dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De vrachtwagenchauffeur had nooit alleen mogen lossen, hij was niet geïnstrueerd en er werd geen toezicht gehouden of de man zich aan de vastgestelde regels hield. De rechter heeft de man een voorschot van € 30.000 toegekend.

Whiplash na kop-staartbotsing: bedrag letselschade € 46.063
Bij een stoplicht rijdt een busje achterop zijn voorganger. Als gevolg van de kop-staartbotsing loopt de man in het voorste voertuig blijvend hersenletsel en een whiplash op. De man ondergaat dagelijks behandelingen en kan geen loonvormende arbeid meer verrichten. Dit laatste speelt een grote rol bij de toekenning van de schadevergoeding. De man claimt de kosten van medische behandelingen, opvang en verzorgen. Daarnaast claimt hij tevens een vergoeding voor zijn verslechterde psychische toestand. De man ontvangt een totale schadevergoeding van € 46.063, bestaande uit de volgende bedragen letselschade:

€ 29.124 verlies van verdienvermogen
€ 11.939 overige kosten
€ 5.000 smartengeld

Juridische hulp bij berekenen bedragen letselschade

Het is raadzaam om de juridische hulp van een letselschade specialist in te schakelen als u een schadevergoeding voor letselschade claimen wilt. De gehele letselschadeprocedure is een lange weg. Er zijn vaak verschillende partijen bij betrokken en vooral bij complexe zaken kunt u te maken krijgen met discussies over aansprakelijkheid en de hoogte van de letselschadebedragen. Onze letselschade experts kunnen u bijstaan en advies geven. En wanneer een ander aansprakelijk is voor uw letsel, kost onze juridische bijstand u niets. Onze kosten zijn onderdeel van de letselschadevergoeding.

Heeft u recht op schadevergoeding? Neem contact met ons op. Wij helpen u bij het berekenen van de bedragen aan letselschade. Indien gewenst komen wij bij u thuis in Utrecht of elders in Nederland om uw zaak te bespreken.