Letselschade claimen

Letselschade claimenLetselschade claimen is het eisen van een vergoeding voor de schade die u heeft geleden als gevolg van een ongeval. Heeft u een ongeluk gehad en is een ander aansprakelijk voor uw letselschade? Dan is het niet meer dan logisch dat deze partij uw schade vergoedt. Het is van groot belang dat u behalve de schade die u nu lijdt, ook toekomstige schade meeneemt bij het claimen van letselschade. Met andere woorden, de kosten die u op lange termijn verwacht te moeten maken, dient u eveneens als schadepost op te nemen bij het eisen van schadevergoeding. Dit is vaak geen gemakkelijke opgave. Laat u daarom bijstaan door een ervaren letselschade specialist.

Letselschade claimen? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op voor een adviesgesprek.

Aansprakelijkheid bij letselschade

Voordat u letselschade claimen kunt, moet er een aansprakelijke partij zijn die zijn of haar aansprakelijkheid ook erkend. Degene die aansprakelijk is, is vrijwel altijd degene die het letsel heeft veroorzaakt. Bent u betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing, dan is de partij die achterop reed aansprakelijk voor alle letselschade die u als gevolg van het ongeval oploopt. Bent u aangereden door een ander voertuig en heeft u zelf ook een verkeersfout gemaakt, dan kunt u deels uw letselschade claimen.

Bent u gewond geraakt door een ongeval? De veroorzaker, eigenlijk diens verzekeringsmaatschappij, moet dan wellicht uw letselschade vergoeden. U dient de tegenpartij aansprakelijk te stellen en een schadelijst op te stellen met alle schadeposten, ofwel uw moet uw letselschade claimen. Zodra de wederpartij aansprakelijkheid erkent, wordt overgegaan tot het uitkeren van de eerste letselschadevergoeding. U kunt het beste de expertise van een letselschade expert inschakelen, zodat u niet verwikkeld raakt in lastige discussies met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Schade vaststellen & bewijzen bij letselschade claimen

Wanneer u schade lijdt en letselschade claimen wilt, zorgt u er dan voor dat u zoveel mogelijk relevante informatie over uw kosten bijhoudt. Om maximale schadevergoeding te krijgen, dient u ook zoveel mogelijk bewijzen van het ongeval te verzamelen. Maak bijvoorbeeld een dossier waarin u alle bewijzen documenteert. Voorbeelden zijn:

 • Alle nota’s van spullen die u nieuw heeft moeten aanschaffen.
 • Foto’s van kapotte fiets of beschadigde kleding.
 • Reiskosten die u extra maakt goed bij (bezoeken specialist).
 • Portokosten en/of telefoonkosten

Bezoek ook altijd tijdig uw huisarts. Niet alleen voor uw eigen gezondheid, maar ook ter onderbouwing van mogelijke klachten en beperkingen in de toekomst.

Welke letselschade kan ik claimen?

U kunt alle letselschade als gevolg van het ongeval claimen, dus alle kosten die u zonder het ongeluk niet zou hebben. Daarnaast kunt u ook psychische letselschade claimen. Een letselschadevergoeding bestaat uit:

 • Materiële schadevergoeding
 • Immateriële schadevergoeding

Materiële schadevergoeding
Een materiële schadevergoeding is een vergoeding voor alle kosten waarmee u, als gevolg van het ongeval en uw letsel, te maken heeft gekregen of nog zult krijgen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Schade aan auto, fiets
 • Schade aan persoonlijke eigendommen, zoals kleding en smartphone
 • Medische kosten, zoals ziekenhuisopname of medicijnen die u niet krijgt vergoed
 • Kosten voor inschakelen hulp in de huishouding en voor klussen in en rondom de woning
 • Extra reiskosten voor het bezoeken van een arts en/of fysiotherapeut
 • Verlies aan verdienvermogen, omdat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt of overuren mist

Immateriële schadevergoeding
Een immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor de emotionele schade (gederfde levensvreugde) die u heeft opgelopen als gevolg van het ongeval. Met andere woorden, schade die in eerste instantie niet zichtbaar is. We noemen dit smartengeld. Enkele voorbeelden zijn:

 • Psychische klachten die niet weg gaan
 • Leed en pijn na het ongeval en tijdens revalidatieproces
 • Blijvende beperkingen, omdat u niet meer alles kunt
 • Hobby’s die u niet meer kunt uitoefenen
 • Gevoelens van eenzaamheid door het wegvallen van sociale contacten
 • Het verdriet dat u ervaart
 • Ontsierende littekens op delen van uw huid

Een deskundig letselschadebureau kan u helpen een gedetailleerde schadelijst op te stellen. Zo weet u zeker dat u geen enkele schadepost vergeet bij het claimen van letselschade.

Goede juridische hulp essentieel bij letselschade claimen

Letselschade claimen is geen gemakkelijke opgave. Als slachtoffer moet u goed bedacht zijn op verschillende factoren en wettelijke regelingen, terwijl u daar vaak geen weet van heeft. Het komt niet zelden voor dat u daardoor veel minder krijgt uitgekeerd dan waar u recht op heeft. Daar komt bij dat u wellicht nog herstellende bent van het ongeval en misschien sneller genoegen neemt met minder om van de hele letselschadezaak af te zijn. Goede juridische hulp is dus eigenlijk een ‘must’. En wanneer een ander aansprakelijk is voor uw letsel, zijn er voor u geen kosten verbonden aan juridische bijstand.

Wilt u maximale letselschade claimen en woont u in Utrecht of omgeving? Neemt u dan zeker contact met ons op. Kunt u niet naar ons kantoor komen? Wij komen desgewenst bij u thuis om uw letselschadezaak te bespreken.