Schadeposten

Schadeposten letselschadeAls u slachtoffer bent van een ongeval en u heeft hierbij letsel opgelopen, is er sprake van letselschade. Het kan hierbij gaan om materiële en immateriële schade. Indien een andere persoon of partij aansprakelijk is voor het ongeval, kan uw letselschade worden verhaald op deze aansprakelijke persoon of partij. Hieronder een overzicht met voorbeelden van schadeposten.

1. Verlies van verdienvermogen

Hieronder vallen onder meer: (een) lager(e) salaris, pensioen, levensloopregeling, provisie, 13e maand, loon in natura, onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, vakantiegeld, auto van de zaak, laptop, mobiele telefoon enzovoorts.

2. Andere kosten voor zelfstandigen, naast het verlies van arbeidsvermogen

Dit betreft verliezen die betrekking hebben op zelfstandigen, naast het verlies van arbeidsvermogen. Bijvoorbeeld: afschrijvingen, zelfstandigenaftrek, auto van de zaak, gedwongen verkoop van het bedrijf.

3. Huishoudelijke hulp

Het kan zijn dat u huishoudelijke taken moet uitbesteden omdat u deze door het ongeval niet meer zelf kunt doen. De kosten die u hiervoor maakt gelden als schadepost.

4. Zelfwerkzaamheid

Vergelijkbaar aan huishoudelijke hulp betreft deze schadepost kosten die u moet maken om werkzaamheden in en rond uw huis uit te besteden. Het gaat hierbij om onderhoud dat u voorheen zelf deed, aan uw huis en tuin, maar ook het wassen van uw auto enzovoorts.

5. Smartengeld

Een financiële vergoeding voor geleden immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Het gaat dan om schade die niet uw directe uitgaven betreffen, zoals geestelijke- en lichamelijke pijn en gemiste levensvreugde.

6. Reiskosten

Wellicht maakt u naast de kosten voor uw lichamelijk herstel (waaronder artsenbezoek en/of fysiotherapie) ook kosten voor het vervoer naar zorginstanties. In sommige gevallen kan dit zelfs het gebruik van een taxi zijn, als u niet (meer) zelf autorijdt. Het kan ook zijn dat u een grotere auto nodig heeft in verband met een rolstoel, of u moet een eigen bijdrage betalen voor aangepast vervoer. Ook parkeerkosten vallen onder deze schadepost.

7. Ziektekosten

Onder ziektekosten vallen onder andere kosten voor eigen risico, protheses, aangepaste schoenen/kleding en niet verzekerde kosten zoals fysiotherapie of andere vormen van (alternatieve) therapie en dergelijke.

8. Aanpassingen van de thuissituatie

Het kan zijn dat uw woning moet worden aangepast (aangepast toilet, traplift, valbeugels) of zelfs dat u moet verhuizen. Wellicht heeft u vaker oppas nodig voor de kinderen en/of u maakt meer kosten voor gas, water en licht omdat u nu langere tijd per dag thuis bent dan voor het ongeval.

9. Annuleringen, afzeggingen of zinloos geworden uitgaven

Als er sprake is van vakanties die geannuleerd moeten worden, een abonnement op een sportschool of club of van andere kosten die u maakt voor een hobby die u niet goed meer kunt uitoefenen (bijvoorbeeld paardrijden, motorrijden of een muzikale hobby), dan valt dit onder deze schadepost.