Hoe hoog is de smartengeldvergoeding?

Dat kunnen wij zo niet zeggen. De ernst van het letsel en de gevolgen hiervan voor uw persoonlijke situatie bepalen het bedrag van de smartengeldvergoeding. Zeer waarschijnlijk heeft u recht op een hoger bedrag indien u blijvend letsel hebt opgelopen waardoor u uw dagelijks leven anders moet inrichten. Bij de bepaling van het smartengeld tellen ook (eventuele) operaties, de pijn die u heeft (gehad) en littekens en eventueel geestelijk letsel mee.

Terug naar het overzicht