Rechtsbijstandverzekering of letselschadebureau?

Een rechtsbijstandverzekering is vaak het eerste waar mensen aan denken op het moment dat zij letselschade willen verhalen. Dat is niet vreemd, omdat zij periodiek premie afdragen voor deze verzekering. Echter, het bijstaan van letselschadeslachtoffers vraagt om specifieke kundigheid. Het is van belang om zo vlug mogelijk actie te ondernemen en de behandelaar dient goed bereikbaar te zijn en over de benodigde expertise te beschikken. Algemeen gesproken zijn slachtoffers voor een rechtsbijstandverzekeraar een kostenpost; dat geldt bij ons niet. Het team van B&O Letselschade kan uw dossier kosteloos overnemen van uw rechtsbijstandverzekeraar, zodat u verzekerd bent van specialistische aandacht. We staan voor onze kernwaarden: professionaliteit, betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Uw dossier wordt gratis behandeld vanaf het moment dat we uw zaak aannemen. Tenslotte is het aan de aansprakelijke partij om onze kosten te vergoeden.

Terug naar het overzicht