Wat is letselschade?

De definitie van letselschade is als volgt: de schade die u lijdt als gevolg van een voorval waarbij u letsel hebt opgelopen en waarvoor een ander aansprakelijk is. Dit omvat zowel materiële als immateriële gevolgen van lichamelijk en/of geestelijk letsel. Letselschade kan van grote invloed zijn op uw leven, vooral als u niet meer kunt werken, uw huis niet meer kunt onderhouden en veel kosten moet maken voor medische behandeling. Materiële schade omvat schade door extra uitgaven en gemiste inkomsten. Immateriële schade betreft onder meer de pijn en het verdriet dat u ervaart en eventuele ontsiering van uw lichaam door littekens.

Terug naar het overzicht