Onze werkwijze

Bent u slachtoffer van een ongeval en heeft u hierbij letselschade opgelopen? Lees dan hieronder welke stappen u kunt nemen.

1. Snel advies bij letselschade

U heeft letselschade opgelopen waar iemand anders voor verantwoordelijk is, en nu wilt u weten hoe u de verantwoordelijke partij hiervoor aansprakelijk kunt stellen. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 078-7370009 of vul het contactformulier in. Vervolgens zal een van onze letselschadejuristen uw situatie beoordelen. Wij bepalen of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding en gratis rechtsbijstand. Daarna nemen we contact met u op om de zaak rustig te bespreken, zodat u weet welke opties u heeft. Vervolgens is het aan u om aan te geven of u onze hulp wilt inschakelen.

2. Persoonlijk bezoek van onze letselschadespecialist in Utrecht

Zodra we uw zaak in behandeling nemen, komen we graag persoonlijk kennismaken. Indien gewenst maken we een afspraak om de toedracht van het ongeval, de omvang van de letselschade en de te nemen stappen te bespreken. U ontvangt hiervan een verslag waarin alle punten helder op een rijtje zijn gezet. Dit verslag sturen wij u toe ter controle.

3. Contact verzekeraar en eerste voorschot letselschade

Indien dit nog niet is gebeurd, stellen wij de veroorzakende partij direct na ons bezoek aansprakelijk. Tegelijkertijd verzoeken we direct om een eerste voorschot op uw letselschadevergoeding, zodat u zo snel mogelijk een deel van uw vergoeding ontvangt.

4. Advies medisch deskundige en inventarisatie letselschade

Het is aan de eisende partij, dus in dit geval aan u, om aan te tonen dat uw letsel is veroorzaakt door het ongeval. Ook moet u toelichten waaruit het letsel precies bestaat. Om deze verklaring op te maken werken wij samen met een medisch adviseur. Deze arts verzamelt en beoordeelt de medische gegevens die gerelateerd zijn aan het ongeval. De medisch adviseur bespreekt zijn analyse met uw letselschadejurist, waarna deze uw dossier verder behandelt. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld; deze medisch deskundige heeft een beroepsgeheim. Voordat wij uw letselschade kunnen verhalen op de aansprakelijke partij, moet het eerst helder zijn welke schade u lijdt. Het gaat dan om letselschade inclusief het smartengeld. Het is daarom van belang dat u goed bijhoudt welke kosten u maakt. Alle nota’s van letselgerelateerde uitgaven dient u te bewaren. Noteer ook de dagen waarop u een arts of therapeut bezoekt. Daarnaast kan het zijn dat u letselschade lijdt door gemiste inkomsten of het niet kunnen afronden van een studiejaar; ook dat neemt uw letselschadejurist mee in zijn rapport.

5. Afwikkeling letselschade

De uiteindelijke afwikkeling van uw letselschade wordt gestart op het moment dat u bent genezen of, in een minder goed vooruitzicht, welke gevolgen het ongeval zal hebben op de inrichting van uw verdere leven. Het is aan ons om te berekenen welke schade u hebt geleden en/of nog zult lijden. Dit claimen we bij de tegenpartij. Op het moment dat we overeenstemming met de wederpartij bereiken, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Als u hiermee akkoord bent, ondertekent u dit document. Vervolgens wordt het nog niet uitgekeerde deel van de schadevergoeding aan u uitgekeerd.