Schadevergoeding na aanrijding tram

Aanrijding tramBent u slachtoffer van een aanrijding met een tram, dan kan dat ernstige gevolgen voor u hebben. Zeker als voetganger of fietser bent u kwetsbaar. Aanrijdingen kunnen leiden tot ernstig letsel, waarbij u kunt denken aan botbreuken, een dwarslaesie en interne verwondingen. Ook kan een aanrijding vanzelfsprekend veel materiële schade met zich meebrengen. Als u door een tram bent aangereden, kunt u de chauffeur aansprakelijk stellen voor al uw letselschade. De aanrijding zal hoogstwaarschijnlijk hebben plaatsgevonden onder werktijd van de chauffeur. De werkgever en diens verzekeraar zijn dan in de meeste gevallen direct aansprakelijk te stellen.

Aansprakelijkheid bij aanrijding tram

Bent u als voetganger of fietser aangereden door een tram? Dan is de chauffeur van de tram altijd voor minimaal vijftig procent aansprakelijk te stellen voor de aanrijding. Ook als de aanrijding deels uw eigen schuld was. U valt als fietser of voetganger namelijk onder het zogenoemde niet-motorische verkeer. Wettelijk is bepaald dat niet-gemotoriseerd verkeer bescherming krijgt ten opzichte van bestuurders van motorvoertuigen als auto’s, vrachtwagens en het openbaar vervoer, gezien de grotere kwetsbaarheid van u als voetganger of fietser. Als kwetsbare verkeersdeelnemer bent u vrijwel nooit volledig wettelijk aansprakelijk voor uw eigen letselschade. Is uw kind jonger dan veertien jaar en aangereden door een tram? Dan ligt de aansprakelijkheid altijd voor de volle honderd procent bij het vervoersbedrijf. Ook als uw kind het ongeluk zelf heeft veroorzaakt.

Schuldvraag bij aanrijding tram

Als u als bestuurder van een motorvoertuig bent aangereden door een (snel)tram of bus, dan hangt de aansprakelijkheid af van de schuldvraag. Wie heeft zich niet aan de verkeersregels gehouden? U of de chauffeur van de tram? Als de chauffeur aansprakelijk is voor uw autoschade, dan heeft u ook recht op schadevergoeding van al uw materiële en immateriële letselschade. Wij zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoeding na een botsing met een tram en kunnen u in het merendeel van de gevallen kosteloos bijstaan. Als de chauffeur van de tram verantwoordelijk was voor de aanrijding, is deze of zijn werkgever wettelijk verplicht ook uw juridische kosten te vergoeden. Neemt u dus gerust contact met ons op voor een vrijblijvend eerste advies.

Juridisch gezien is een aanrijding met een tram een uitzonderlijke situatie wat betreft de aansprakelijkheid. Vanuit de chauffeur gezien is het ongeluk doorgaans te beschouwen als een bedrijfsongeval: de chauffeur zal hoogstwaarschijnlijk aan het werk zijn geweest toen het ongeluk met u gebeurde. Dit betekent dat er in vrijwel alle gevallen sprake is van werkgeversaansprakelijkheid ten aanzien van de letselschade als gevolg van de aanrijding met de tram. U krijgt als slachtoffer dan waarschijnlijk niet te maken met de chauffeur als tegenpartij, maar met het vervoerbedrijf als werkgever en met diens verzekeraar.

Aanrijding met tram en juridisch advies

Bestuurde u zelf ook een motorvoertuig op het moment dat u werd aangereden door de tram, dan zal een aansprakelijkheidsonderzoek moeten uitwijzen bij wie de schuld lag en dus aansprakelijk is voor de aanrijding. Het kan zijn dat u zelf volledig aansprakelijk voor de aanrijding bent. Ook kan de botsing tussen u en de tram deels uw eigen schuld zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ongelijk verdeelde aansprakelijkheid, zoals 30% aansprakelijkheid voor uzelf en 70% aansprakelijkheid voor de chauffeur. Onze letselschade juristen kunnen u helpen met een aansprakelijkheidsonderzoek alvorens een schadevergoeding te claimen.

Schadevergoeding claimen na aanrijding tram

Als u bent aangereden door een tram, dan heeft u waarschijnlijk veel letselschade. De aansprakelijke partij, in dit geval het vervoersbedrijf, is wettelijk verplicht alles volledig te vergoeden, inclusief uw juridische kosten. Verzekeraars van vervoersbedrijven zijn echter vaak lastige tegenstanders als het gaat om het verhalen van schadevergoeding. U doet er daarom verstandig aan uw belangen te laten behartigen door ervaren letselschade experts. Wij zijn als gespecialiseerd letselschadebureau opgewassen tegen grote verzekeraars die proberen u een zo laag mogelijke schadevergoeding uit te keren.

Welke letselschade kunt u claimen?

Welke letselschade kunt u claimen na een aanrijding met een tram? Samen met u zullen wij zo nauwkeurig mogelijk uw volledige letselschade vaststellen en alle schadeposten op een rijtje zetten. Van ziektekosten tot een vergoeding voor hulp in de huishouding. Daarnaast berekenen wij op hoeveel smartengeld u recht heeft. U kunt smartengeld vragen voor psychische schade en gederfde levensvreugde. Ten slotte claimen wij uw schade bij de aansprakelijke tegenpartij.

Voorbeelden van schadeposten bij een aanrijding met een tram zijn:

 • Medische kosten, denk aan eigen risico zorgverzekering, ziekenhuisopname, medicijnen, medische hulpmiddelen en behandelingen
 • Materiële schade zoals schadde aan kleding, brillen, apparatuur
 • Extra reiskosten en kinderoppas
 • Inkomsten uit arbeid die u misloopt
 • Hulp in de huishouding
 • Bij blijvend letsel: aanpassingen in het huis
 • Smartengeld

Wat zelf doen na een aanrijding met een tram?

Om uw positie bij het verhalen van schade na een aanrijding zo sterk mogelijk te maken, kunt zelf alvast enkele voorbereidingen treffen voordat u ons voor rechtsbijstand inschakelt. Uw gezondheid staat natuurlijk voorop, maar het is verstandig om direct te beginnen met het verzamelen van bewijs als u daar direct na de aanrijding met een tram toe in staat bent.

 • Noteer het nummer van de tram en de plaats en tijd van het ongeval
 • Noteer namen, adressen en telefoonnummers van betrokkenen
 • Kijk of er getuigen zijn en noteer gegevens van omstanders
 • Maak foto’s van de situatie en van de schade
 • Laat u zo spoedig mogelijk onderzoeken door een arts
 • Neem contact op met de vervoersmaatschappij en meld de schade

Bestuurde u op het moment van de aanrijding zelf ook een motorvoertuig, denkt u er dan aan ook het Europees Schadeformulier in te vullen. Een ingevuld schadeformulier is namelijk een goed hulpmiddel bij het verhalen van schade.Denkt u wel altijd op de eerste plaats aan uw eigen veiligheid als u vlak na de aanrijding met de tram ter plaatse bewijsmateriaal verzamelt en formulieren invult. Bent u gewond geraakt en heeft u letsel opgelopen? Dan kunt u het beste zo spoedig mogelijk na de aanrijding naar uw huisarts of het ziekenhuis gaan. De medische verslaglegging, kan eveneens dienen als bewijsmateriaal voor een schadeclaim.

Gratis juridische bijstand

Als u bent aangereden door een tram en de chauffeur, of een andere partij, is aansprakelijk voor de aanrijding en uw letselschade, dan kunnen wij u gratis juridische bijstand verlenen. Onze letselschadejuristen en -experts hebben ruime ervaring in het afwikkelen van schadevergoedingszaken na een aanrijding met een tram. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag bij u thuis om de zaak met u te bespreken.