Schadevergoeding bedrijfsongeval

Schadevergoeding bedrijfsongevalEen ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Ook op uw werk kunt u te maken krijgen met een ongeval. Veel mensen realiseren zich niet dat zij na een bedrijfsongeval schadevergoeding kunnen claimen. Zelfs als het bedrijfsongeval door uzelf is veroorzaakt, kunt u vaak toch aanspraak maken op een vergoeding. U kunt ervan uitgaan dat u met de juiste juridische bijstand in de meeste gevallen kunt rekenen op een schadevergoeding na een bedrijfsongeluk.

Wanneer recht op schadevergoeding?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat gebeurt op de werkvloer. Wanneer heeft u dan recht op een schadevergoeding? De schuld van het bedrijfsongeval kan bij uw werkgever liggen. Dan spreekt het vanzelf dat u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen en dat u een schadevergoeding kunt claimen. Mogelijk is het ongeval echter aan uzelf te wijten. Of u had voor een deel schuld aan het bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld omdat u nalatig of onachtzaam bent geweest. Ook dan is de werkgever in veel gevallen verplicht uw schade te vergoeden.

  • Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u uw werkgever echt niet aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld als er van uw kant opzet in het spel was of als u bewust roekeloos te werk bent gegaan.
  • Bij het overgrote deel van de bedrijfsongevallen is de werkgever aansprakelijk voor de schadeposten die u als werknemer heeft. Ook als u onhandig of onoplettend bent geweest.

Schadeposten bij bedrijfsongeval

Als u een bedrijfsongeval heeft gehad, staat u er misschien niet direct bij stil dat u een schadevergoeding kunt claimen bij uw werkgever. U maakt misschien geen extra ziektekosten omdat uw verzekering dat vergoedt, zoals bezoek aan huisarts of ziekenhuis. Maar mogelijk krijgt u niet alle kosten vergoed. Denkt u aan uw eigen risico. Een ongeluk op de werkvloer kan u zo meer kosten dan u aanvankelijk dacht.

Daarnaast kunt u na uw bedrijfsongeval mogelijk voor wat langere tijd niet werken. De wettelijke regelgeving rond ziekte en arbeidsongeschiktheid is regelmatig aan veranderingen onderhevig. De kans is groot dat uw werkgever u de eerste tijd uw salaris volledig doorbetaalt. Maar voor hoe lang? Mogelijk gaat uw bedrijfsongeval op den duur toch ook met inkomstenderving gepaard.

Bedrijfsongeval zelfstandige

Was u als zelfstandige aan het werk op het moment dat u een bedrijfsongeval overkwam? Of als uitzendkracht of als onderaannemer? Dan kunnen de financiële consequenties voor u groter zijn dan als u in vaste dienst was. Een opdrachtgever is dan lang niet altijd verplicht u door te betalen op het moment dat u tijdelijk niet meer kunt werken. Als zelfstandige, zzp’er of flexwerker doet u er zeker goed aan een letselschade expert in te schakelen die voor uw belangen opkomt en die ruime ervaring heeft met het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval. Samen met u kunnen wij bekijken waar u recht op heeft.

Schadevergoeding? Expert inschakelen!

Het claimen van een schadevergoeding na een bedrijfsongeval kan een complexe zaak zijn. Zeker als u blijvende schade heeft opgelopen of gehandicapt bent geraakt en u niet meer zo veel kunt werken als u gewend was. Uw inkomen gaat mogelijk achteruit als gevolg van het bedrijfsongeval. Soms tijdelijk, soms zelfs voor de rest van uw arbeidsleven. Vanzelfsprekend zijn er verschillende regelingen, zoals de Wet Arbeidsongeschikheid (WAO) waarvan u gebruik kunt maken, maar al deze voorzieningen zijn aan veranderingen onderhevig en de kans dat u er in inkomen op achteruit gaat, is niet ondenkbaar. Het kan zijn dat het bedrijfsongeval een lelijke streep zet door uw toekomstplannen. Een ervaren letselschade expert kan u helpen inventariseren welke schade u hebt opgelopen en hoe dit kan worden verhaald..

Letselschade en schadeposten

Bent u na uw bedrijfsongeval in het ziekenhuis terecht gekomen? Dan kunt u in elk geval een vast bedrag aan schadevergoeding ontvangen voor elke dag die u in het ziekenhuis bent opgenomen. Reiskosten die u moet maken in verband met het bedrijfsongeluk, bijvoorbeeld voor medische behandelingen, kunt u eveneens opvoeren als schadeposten. Heeft u extra hulp in de huishouding nodig? Moet u werk en klusjes uitbesteden omdat u dat als gevolg van uw ongeval niet zelf meer kunt? Ook als dit van tijdelijke aard is, kunt u deze kosten meenemen in de schadevergoeding die wij van uw werkgever kunnen vragen.

Immateriële schadevergoeding, smartengeld

Veel van de schadeposten die een bedrijfsongeval met zich meebrengen, zijn in cijfers uit te drukken: er hangt een prijskaartje aan. Maar naast deze duidelijk aantoonbare schade, ervaart u door het bedrijfsongeval ook schade die niet direct in geld is uit te drukken. Het bedrijfsongeval heeft u mogelijk veel pijn, verdriet, ongemak of ander leed bezorgd. Dit noemen wij immateriële schade. Schadevergoeding voor immateriële schade noemen we smartengeld. Uw werkgever vergoedt met geld de lichamelijke of psychische pijn die u lijdt of heeft geleden. De hoogte van dit smartengeld is afhankelijk van verschillende factoren. Hoe ernstig is uw letsel? Hoe lang duurt het voordat u weer volledig bent hersteld? Ervaart u blijvende gevolgen van het bedrijfsongeval? Voor het vaststellen van smartengeld, oftewel immateriële schade, wordt gebruik gemaakt van de smartengeldgids. Hierin staan voorbeelden van door de rechter vastgestelde smartengeld-uitkeringen.

Gratis juridische bijstand

Of het bedrijfsongeval nu volledig aan uw werkgever is te wijten of dat u er zelf mogelijk ook enige schuld aan heeft: het is altijd goed een letselschade expert in te schakelen om te kijken hoe u dat aanpakt, een schadevergoeding van uw werkgever eisen. U hoeft niet bang te zijn dat dit hoge kosten met zich meebrengt. Bij het overgrote deel van de bedrijfsongevallen is de werkgever aansprakelijk te stellen voor het bedrijfsongeval, ook als u zelf onhandig of onoplettend bent geweest. En het is wettelijk zo geregeld dat de aansprakelijkheidsverzekering van uw werkgever ook verplicht is om de kosten van uw juridische bijstand te vergoeden. Zo kunt u dus gratis gebruik maken van onze hulp bij het vragen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval.