Moet ik de Arbeidsinspectie inschakelen?

ArbeidsinspectieMoet ik de Arbeidsinspectie inschakelen? Dat is een veel gestelde vraag na een bedrijfsongeval. Wanneer er binnen een organisatie een bedrijfsongeval plaatsvindt, moet de werkgever dat doorgaans melden bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), beter bekend als de Arbeidsinspectie. Bent u als werknemer betrokken geraakt bij een ongeval onder werktijd en heeft uw werkgever dit niet gemeld bij de Arbeidsinspectie, dan kunt u dit als werknemer ook zelf doen. Laat u altijd goed informeren over wat u moet doen. Dit geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers. Onze letselschade specialisten kunnen u hierbij ondersteuning bieden.

Twijfelt u over de vraag: ‘Moet ik de Arbeidsinspectie inschakelen?’, neemt u dan zeker contact op met ons letselschadebureau voor vrijblijvend advies.

Wanneer verplicht de Arbeidsinspectie inschakelen?

Bij een zwaar bedrijfsongeval is een werkgever verplicht om melding te doen bij de Arbeidsinspectie. Er is sprake van een zwaar ongeval wanneer een werknemer blijvend letsel oploopt. Enkele voorbeelden van blijvend letsel zijn:

  • Blindheid
  • Amputatie
  • Burn-out
  • Traumatische klachten
  • Chronische fysieke klachten

Daarnaast is de werkgever verplicht de Arbeidsinspectie in te schakelen als een werknemer in het ziekenhuis wordt opgenomen en daar ook daadwerkelijk moet verblijven. Dagbehandelingen vallen hier eveneens onder, maar poliklinische behandelingen niet. Dus als een medewerker direct na een behandeling weer naar huis mag, is het inschakelen van de Inspectie SZW niet verplicht. Tot slot moet de werkgever vanzelfsprekend ook de Arbeidsinspectie inschakelen als een werknemer komt te overlijden als gevolg van het bedrijfsongeval.

Geen melding Arbeidsinspectie door werkgever

De Arbeidsinspectie tilt zwaar aan het niet melden van een arbeidsongeval. Wanneer de werkgever een ongeval niet meldt terwijl dit wel had moeten gebeuren, kan dit in een later stadium leiden tot hoge boetes. De hoogte van de boetes kan oplopen tot maximaal € 50.000. De meldingsplicht van de werkgever geldt overigens niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor medewerkers die onder zijn gezag werkzaam zijn, bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Arbeidsinspectie inschakelen voor onderzoek

Een werkgever moet dus de Arbeidsinspectie inschakelen na een (zwaar) bedrijfsongeval. De inspecteur stelt vervolgens een onafhankelijk onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en maakt een analyse van de situatie. Om een goed beeld te kunnen vormen, worden zowel het slachtoffer van het ongeval onder werktijd als andere betrokkenen en getuigen gehoord. Een werkgever is verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek van de Arbeidsinspectie richt zich voornamelijk op:

  • Vaststellen van de toedracht en de oorzaak van het arbeidsongeval
  • Nagaan of het ongeluk door een of meerdere wettelijke overtredingen is veroorzaakt

Afhankelijk van de bevindingen, zal de werkgever maatregelen moeten treffen om gevaarlijke situaties af te schermen en op te heffen, om herhaling te voorkomen.

Arbeidsinspectie inschakelen voor claimen schadevergoeding

Heeft u als werknemer letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval en vraagt u zich af of u de Arbeidsinspectie moet inschakelen? Wij kunnen hier bevestigend op antwoorden. Het rapport dat de Inspectie opstelt naar aanleiding van de bevindingen die tijdens het onderzoek naar boven komen, kan namelijk gebruikt worden bij het claimen van letselschade. De conclusies van de Inspectie zijn een belangrijk bewijsstuk in uw letselschadezaak. Daarom is het altijd van belang dat u de Arbeidsinspectie inschakelt als uw werkgever dit niet heeft gedaan, zeker wanneer er sprake is van letselschade. Schakel daarnaast de hulp in van onze letselschade experts. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Letselschadebureau: specialisatie bedrijfsongevallen

Ja, u moet de Arbeidsinspectie inschakelen. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Een werkgever is dit wettelijk verplicht bij ernstige arbeidsongevallen. Een werknemer doet er verstandig aan om te controleren of de werkgever daadwerkelijk melding heeft gemaakt van het bedrijfsongeval, ook als u de schade lijkt mee te vallen. Op het eerste gezicht ‘onschuldige’ bedrijfsongevallen kunnen eveneens op de langere termijn flinke schade aan de gezondheid toebrengen, denk aan psychische problemen of pijnklachten die toch maar niet weg willen gaan. Als u pas na verloop van tijd de Arbeidsinspectie inschakelen gaat, is het steeds lastiger om te bewijzen en vast te stellen hoe het ongeval tijdens werktijd precies is gebeurd.

Wij snappen dat u niet direct denkt aan het inschakelen van de Arbeidsinspectie en juridische hulp. Toch adviseren wij u om dit wel zo snel mogelijk te doen. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies en laat u in Utrecht of omgeving bijstaan door één van onze letselschade specialisten. Wij kunnen u niet alleen helpen bij het inschakelen van de Arbeidsinspectie, maar ook uw letselschadezaak in gang zetten. Wanneer een ander aansprakelijk is, kost onze juridische hulp u bovendien helemaal niets.