Definitie bedrijfsongeval

Definitie bedrijfsongevalEen ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd noemen we een bedrijfsongeval. Een ongeluk kan overal gebeuren, dus ook op uw werk. Werknemers brengen veel tijd door op hun werk. De kans dat daar eens iets misgaat, is daardoor vrij groot. Wanneer u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval, staat u volkomen in uw recht als u wilt onderzoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Veel werknemers twijfelen of zij een letselschadespecialist moeten inschakelen. Zij zijn bang dat dit de band met hun werkgever zal verstoren. Het inschakelen van een letselschadejurist betekent echter niet dat u uw werkgever wantrouwt, het zijn meestal de verzekeringsmaatschappijen die moeilijk letselschade vergoeding uitkeren. Daarnaast is het berekenen van letselschade specialistenwerk. Werkgevers zijn in de meeste gevallen namelijk verzekerd voor bedrijfsongevallen en hebben vaak het beste met u voor.

Bedrijfsongeval in Utrecht of elders in Nederland? Neem gerust contact met ons op. Wij bekijken of uw zaak voldoet aan de definitie bedrijfsongeval en kunnen u bijstaan in uw letselschadezaak.

Welke ongevallen vallen onder definitie bedrijfsongeval?

Onder de definitie bedrijfsongeval vallen zoals gezegd ongevallen die plaatsvinden op het werk of tijdens werktijd. Ook verkeersongevallen tijdens werktijd vallen hieronder, bijvoorbeeld wanneer u als vertegenwoordiger betrokken raakt bij een aanrijding onderweg naar een klant. In geval van een bedrijfsongeval spreken we ook wel van arbeidsongeval. Bij een bedrijfsongeval of arbeidsongeval kunnen we twee soorten letselschade onderscheiden, te weten:

  • Letselschade na bedrijfsongeval dat plotseling en onverwacht plaatsvindt
  • Letselschade als gevolg van een beroepsziekte

Bedrijfsongeval dat plotseling en onverwacht plaatsvindt

Bij een bedrijfsongeval dat plotseling plaatsvindt, loopt een werknemer vaak fysiek letsel op. Denk aan een fabrieksmedewerker die met zijn hand in een niet goed functionerende machine vast komt te zitten, een heftruckchauffeur die zijn collega te laat ziet, een schoonmaker die van een onstabiel trapje valt of een kantoormedewerker die struikelt over losse computerkabels. Vooral in de bouwsector komen vaak ongevallen voor, veelal ernstig en met gevolgen die blijvend van aard kunnen zijn. Onze letselschadespecialist kan u ondersteunen bij een dergelijk arbeidsongeval dat zeker onder de definitie van bedrijfsongeval thuishoort, en onder meer alle (financiële) gevolgen voor u in kaart brengen.

Letselschade als gevolg van beroepsziekte

Het vaststellen van letselschade door een beroepsziekte is zeer complex, omdat de financiële schade vaak moeilijk aan te tonen is. Voorbeelden van beroepsziekten zijn een burn-out vanwege langdurig grote druk, een versleten rug bij een bouwvakker, een schilder die ziek is geworden door het werken met vluchtige organische stoffen en PTSS bij een treinmachinist. Een beroepsziekte valt onder de definitie bedrijfsongeval. Vanwege de complexiteit is het raadzaam een letselschadebureau te raadplegen indien u letselschade als gevolg van een beroepsziekte claimen wilt.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval wordt vaak al snel gezegd dat de werkgever altijd aansprakelijk is. Is dat ook zo? Het antwoord is “nee” en het is een wat schemerig gebied. Het is in elk geval wel zo dat de werkgever een zorgplicht heeft en moet kunnen aantonen dat hij/zij er alles aan heeft gedaan om aan deze zorgplicht te voldoen om ongelukken te voorkomen. Zo is de werkgever onder meer verantwoordelijk voor goed werkende machines, de aanwezigheid van deugdelijke materialen, werkkleding en gereedschappen. Instructies moeten duidelijk zijn en de werkgever dient erop toe te zien dat regels worden nageleefd. Een werknemer is eigenlijk alleen zelf aansprakelijk voor een bedrijfsongeval wanneer hij/zij roekeloos dan wel opzettelijk heeft gehandeld. Bij een bedrijfsongeval is de werkgever in beginsel vaak aansprakelijk.

In goede harmonie schadevergoeding claimen

De meeste werknemers herstellen na een arbeidsongeval binnen korte tijd weer helemaal. Slechts een klein percentage houdt blijvend letsel over. Vervelend genoeg natuurlijk en dan moet u ook nog eens uw werkgever aansprakelijk stellen om schadevergoeding te claimen, omdat u in de financiële problemen dreigt te komen. U krijgt te maken met minder inkomen en extra kosten, niet echt een prettige situatie. Gevoelsmatig hebben veel werknemers er moeite mee om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Een begrijpelijke gedachte, maar gelukkig kunnen wij u vertellen dat het niet de werkgever is die uw letselschade moet betalen, maar diens verzekeringsmaatschappij. U hoeft zodoende niet bang te zijn dat de relatie met uw baas onder druk komt te staan.

Rechtshulp bij bedrijfsongeval

Valt uw letselschade onder de definitie bedrijfsongeval, dan kunnen onze letselschadespecialisten u bijstaan met juridische hulp. Dit kost u doorgaans niets, omdat de wet bepaalt dat juridische kosten tot de totale letselschadevergoeding behoren. De verzekeringsmaatschappij van uw werkgever betaalt zodoende ook ons honorarium. Wij gaan u helpen bij het claimen van uw letselschade zonder daarbij de relatie met uw baas of opdrachtgever onnodig op scherp te zetten.

Al direct tijdens een eerste gesprek in Utrecht of omgeving kunnen wij inschatten of uw letselschade onder de definitie bedrijfsongeval valt. Neem daarom altijd vrijblijvend contact met ons op na een ongeval.