Schade door ongeval werk claimen

Schadevergoeding claimen bedrijfsongevalNa een ongeval op uw werk komen er veel vragen op u af, zeker als u daarbij schade opgelopen heeft. U wilt weten of u recht op schadevergoeding heeft en wat u daarvoor moet doen. Schade door een ongeval op het werk wordt vaak vergoed. U moet dan wel uw werkgever aansprakelijk stellen. Deze is immers wettelijk verplicht om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. De werkgever aansprakelijk stellen is niet echt een gemakkelijke opgave, omdat werknemers vaak bang zijn voor een verslechterde arbeidsverhouding of zelfs baanverlies. Toch is het nodig om schade te claimen, zeker als de schade oploopt. De meeste werkgevers zijn echter verzekerd voor bedrijfsongevallen. Het is dus niet uw baas die moet betalen, maar diens verzekeraar.

Schade door ongeval werk? Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met onze letselschade specialisten. Wij dragen het keurmerk van het Register Letselschade, hebben veel ervaring met letselschade na bedrijfsongevallen en zorgen ervoor dat uw schade wordt vergoed.

Werkgever altijd aansprakelijk voor schade door ongeval werk?

Bij een bedrijfsongeval is de kans groot dat de werkgever aansprakelijk is. Dit is niet altijd het geval, maar in beginsel gaat men daar wel vanuit. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht ten aanzien van zijn werknemers. Uw baas moet er alles aan doen om u veilig te laten werken. Dit betekent dat hij beschermende kleding, een helm, lasbril of andere middelen ter beschikking moet stellen, indien het werk hier om vraagt. Ook moet hij regels opstellen en toezien op de naleving van voorzorgsmaatregelen. Is een werkgever hierin tekortgeschoten, dan is hij aansprakelijk voor de ontstane schade door het werkongeval.

Werknemer aansprakelijk en letselschade ZZP’er

Alleen als de werkgever kan aantonen dat opzettelijke roekeloosheid van de werknemer heeft geleid tot het arbeidsongeval, vervalt zijn aansprakelijkheid. In de praktijk is dit vaak echter lastig te bewijzen. Roekeloos gedrag wordt door een rechter vaak gezien als een gevolg van een te hoge werkdruk en daar is de werkgever vaak weer aansprakelijk voor.

Voor ZZP’ers gelden in principe dezelfde regels als voor werknemers. Wanneer zij in het bedrijfspand van hun opdrachtgever schade oplopen door een ongeval op het werk, kunnen ook zij vaak hun opdrachtgever aansprakelijk stellen.

Wat te doen bij schade door ongeval werk?

Wanneer u betrokken raakt bij een bedrijfsongeval en u de schade door dit ongeval op uw werk wilt verhalen, dient u een aantal stappen te doorlopen.

 • Is er sprake van een bedrijfsongeval? Functioneerde een machine niet goed, bent u overspannen geraakt door een hoge werkdruk, bent u gevallen door onvoorzichtigheid van een collega of was er gebrek aan goede instructies?
 • Is de Arbeidsinspectie ingeschakeld? Dit is bij ernstige arbeidsongevallen verplicht, zoals bij ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit en overlijden.
 • Bezoek uw huisarts, ook wanneer u denkt dat uw letsel wel meevalt. Een medisch dossier kan als bewijs dienen bij het claimen van uw schade door het ongeval op uw werk.
 • Stel een schadeoverzicht op. Vergeet niet naast de geleden letselschade ook de toekomstige letselschade mee te nemen.
 • Stel uw werkgever aansprakelijk en dien uw schadeclaim in.

Eén van onze letselschade specialisten kan u hier goed bij helpen.

Welke schade door ongeval werk kan ik claimen?

U kunt feitelijk alle schade als gevolg van het ongeval op uw werk claimen. Dus alle kosten die u zonder het bedrijfsongeval niet zou hebben. U kunt denken aan:

 • Medische kosten die niet (meer) worden vergoed door uw verzekeraar, inclusief eigen risico
 • Revalidatiekosten
 • Extra reiskosten
 • Kosten voor eventuele hulpmiddelen
 • Kosten voor inschakelen huishoudelijke hulp
 • Kosten voor aanpassingen van uw woning
 • Verlies van inkomen (loon en andere inkomsten)
 • Kosten van re-integratie
 • Kosten voor juridische bijstand
 • Smartengeld

Uw letselschade jurist kan u helpen bij het opstellen van een gedetailleerde schadepostenlijst, zodat u geen schades vergeet.

Kosteloze juridische bijstand

Als u letselschade door een ongeval op het werk heeft opgelopen, dan kunt u het beste de hulp van een letselschade jurist inschakelen. In de meeste gevallen kost dit u niets, omdat wettelijk is geregeld dat de aansprakelijke partij, in dit geval de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever, de kosten van juridische bijstand moet vergoeden. Ons honorarium is onderdeel van de totale letselschadevergoeding. Daarnaast wilt u vast en zeker ook de arbeidsrelatie met uw baas niet verstoren. Onze letselschade experts hebben hiermee veel ervaring en zorgen ervoor dat de goede arbeidsverhouding tussen u en uw werkgever niet op scherp komt te staan.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u in Utrecht of omgeving schade door een ongeval op uw werk heeft opgelopen!