Tijdens werk van de steiger gevallen

Van steiger gevallenU bent tijdens het werken van een steiger gevallen en u heeft daarbij het nodige letsel opgelopen. De pijn en de klachten zijn zelfs zo ernstig dat u niet kunt werken en noodgedwongen in de ziektewet zit. U maakt niet alleen medische kosten als u tijdens werk van een steiger gevallen bent, mogelijk gaat ook uw inkomen erop achteruit als u niet kunt werken, al is het maar tijdelijk. Zit u in de ziektewet doordat u tijdens werk van een steiger gevallen bent? De kans is groot dat u dan aanspraak kunt maken op een schadevergoeding van uw werkgever. Schakel na een bedrijfsongeval wel altijd de hulp in van een letselschadejurist. Ons kantoor:

 Staat u kosteloos bij na een bedrijfsongeval met letsel;
Draagt het keurmerk van het Register Letselschade;
Bezoekt u thuis om de zaak door te spreken.

Bel ons op 085-87 717 74 of lees hieronder meer over uw rechten na een bedrijfsongeval.

Val van steiger: werkgever aansprakelijk?

Een werkgever is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de kans op ongelukken op het werk zo klein mogelijk is. Niet alleen dienen uw werkplek en werkomstandigheden te veilig zijn, uw werkgever moet ook zorgdragen voor werkmateriaal dat is goedgekeurd. U geniet als werknemer altijd extra juridische bescherming bij een ongeluk op de werkvloer. Bent u tijdens werk van een steiger gevallen en zit u in de ziektewet? Hoogstwaarschijnlijk is uw werkgever dan aansprakelijk voor het arbeidsongeval en heeft u recht op vergoeding van de letselschade die de val van de steiger heeft veroorzaakt. Ons advies is een letselschade expert in te schakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het aansprakelijk stellen van de werkgever en het claimen van schadevergoedingen als u schade hebt opgelopen.

Wanneer aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval?

Tijdens werk van steiger gevallen en nu thuis in de ziektewet? Hoe is het ongeluk gebeurd? Voldeed de steiger wel aan alle veiligheidseisen? Bent u van de steiger gevallen doordat deze niet goed in elkaar was gezet? Waren alle veiligheidsvoorzieningen wel aanwezig? Al deze vragen zijn van belang als u niet kunt werken en een beroep moet doen op de ziektewet. Uw werkgever is immers verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Zeker als u op grotere hoogte aan de slag bent en het risico loopt ergens vanaf te vallen. Bent u tijdens werk van een onveilige steiger gevallen? Dan is uw werkgever altijd aansprakelijk voor de letselschade die u heeft opgelopen doordat u in de ziektewet zit.

Onze letselschade experts nemen uw zaak graag met u door, zodat u krijgt waar u recht op heeft als u tijdens werk van een steiger gevallen bent. Uw werkgever is verplicht ook de kosten voor onze juridische bijstand te vergoeden, u hoeft ons hier dus niets voor te betalen.

Stappenplan schadevergoeding claimen

Wij staan u kosteloos bij als u in de ziektewet zit doordat u van een onveilige steiger gevallen bent. Samen met u gaan we stap voor stap aan het werk. Het is belangrijk dat u kunt bewijzen dat de val van de steiger niet uw eigen schuld was. Wij raden u daarom aan bewijs te verzamelen. Kunt u foto’s maken van de steiger waar u vanaf bent gevallen? Zijn er getuigen die kunnen verklaren dat de werkomstandigheden niet veilig waren? Ook de arbeidsinspectie speelt hierbij een rol. Vervolgens zullen wij uw werkgever aansprakelijk stellen. Uw werkgever stuurt deze aansprakelijkstelling vervolgens door naar zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarna begint vaak het getouwtrek. Onze letselschade experts hebben ruimschoots ervaring met het onderbouwen van de aansprakelijkheid en het onderhandelen over schadevergoedingen. Soms komt het aan op een juridische procedure. Hiervoor kunt u terecht bij een letselschade advocaat uit ons netwerk.

Van de steiger gevallen en in ziektewet of arbeidsongeschikt?

Tijdens werk van steiger gevallen? U bent niet de enige die daardoor met de ziektewet in aanraking komt of tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. Van een steiger vallen behoort tot de valpartijen die het meest voorkomen op de werkvloer. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Van een steiger vallen kan leiden tot hersenletsel, botbreuken en zelfs een dwarslaesie. Als uw verwondingen dermate ernstig zijn dat u in de ziektewet belandt, moet altijd de arbeidsinspectie worden ingeschakeld. Is dit niet gebeurd? Dan adviseren wij dat de arbeidsinspectie alsnog de toedracht van uw ongeval gaat onderzoeken. Heeft uw werkgever niet voldaan aan alle eisen zoals die in de Arbowet staan? Uw werkgever is dan automatisch aansprakelijk voor het feit dat u gevallen bent en in de ziektewet zit. U kunt als werknemer direct schadevergoeding claimen.

Wat kost rechtsbijstand?

Omdat u als werknemer juridische bescherming geniet, komt het bij dergelijke ongevallen nauwelijks voor dat de arbeidsinspectie concludeert dat het uw eigen schuld was dat u tijdens het werken van de steiger bent gevallen. Echter, hebt u bewust en tegen advies van de werkgever risico’s genomen, dan kan de werkgever mogelijk niets worden verweten.

Bent u van een steiger gevallen en benieuwd naar uw rechten, neemt u dan gratis en vrijblijvend contact met ons op om te inventariseren hoe uw zaak ervoor staat.

Hoeveel letselschade kan ik claimen?

U zit in de ziektewet doordat u tijdens werken van een steiger gevallen bent. Uw werkgever is aansprakelijk voor uw ongeluk en moet nu al uw letselschade vergoeden. Welke letselschadeposten kunt u claimen bij uw werkgever? U kunt denken aan al uw medische kosten, waaronder ook het eigen risico van uw zorgverzekering. Verder maakt u mogelijk extra reiskosten, heeft u al dan niet tijdelijk hulp in de huishouding nodig en bent u minder zelfredzaam dan u was voordat u van de steiger viel. Omdat u in de ziektewet loopt, heeft u misschien minder inkomen dan u gewend was. Als u tijdens het werken van een steiger gevallen bent en in de ziektewet zit, heeft u in sommige gevallen ook recht op smartengeld. Wij zetten graag samen met u op een rijtje voor welke kosten u schadevergoeding kunt eisen bij uw werkgever. Indien gewenst kunnen wij u altijd thuis bezoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *