Schade verhalen na aanrijding met voorrang

Aanrijding met voorrangBent u buiten uw schuld om betrokken bij een aanrijding en heeft u daarbij letselschade opgelopen? Als een ander u geen voorrang verleende, ligt de aansprakelijkheid voor de aanrijding bij degene door wie u bent aangereden. De tegenpartij is dan verplicht al uw materiele letselschade te vergoeden en u mogelijk ook smartengeld te betalen, aangezien u voorrang had en slachtoffer van de aanrijding bent. Welke schade kunt u nu precies claimen na een aanrijding met voorrang? Wij zetten alle mogelijke schadeposten voor u op een rijtje. Ook leest u hieronder hoe u bij ons gratis juridische bijstand krijgt om uw letselschade te claimen.

Aansprakelijkheid aanrijding met voorrang

U bent aangereden terwijl u voorrang had, want u kwam bijvoorbeeld van rechts. De aansprakelijkheid voor de aanrijding ligt dan vanzelfsprekend bij degene die u geen voorrang verleende. Ook in andere situaties waarbij u voorrang had, ligt de schuld bij de ander. De tegenpartij dient al uw letselschade te vergoeden. Ook de kosten die u maakt voor juridische bijstand moet de ander betalen.

De aansprakelijkheid voor een ongeluk waarbij u voorrang had, kan ook deels bij uzelf liggen. U maakte misschien zelf ook een verkeersovertreding. U reed te hard. Of u kwam wel van rechts, maar reed tegen het verkeer in. Soms moet u dan toch een deel van uw letselschade zelf betalen, ook al had u voorrang.

Gratis juridische hulp inschakelen

Als u zelf ook een verkeersfout maakte, moet een percentage eigen schuld worden vastgesteld.

De tegenpartij doet u hierover misschien een voorstel. Het is beter als u hier niet te snel mee akkoord gaat. Wij weten uit ervaring dat de tegenpartij vaak een veel te hoog percentage eigen schuld voorstelt als u schade bij hen wilt claimen. Ons advies is hierbij juridische hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Onze letselschade experts hebben ruimschoots ervaring met zaken waarin het percentage eigen schuld een rol heeft gespeeld bij het verhalen van schade. Als u zich juridisch door ons laat bijstaan, zijn daar voor u doorgaans geen kosten aan verbonden. U had immers voorrang. Degene die u heeft aangereden, is ook verantwoordelijk voor de juridische kosten die u moet maken om uw letselschade te claimen. Bent u zelf toch deels aansprakelijk, dan beoordelen wij per zaak of ook u recht heeft op onze kosteloze rechtsbijstand.

Welke schade verhalen als ik voorrang had?

U bent aangereden terwijl u voorrang had en nu wilt u weten welke letselschade en welke schadeposten u kunt claimen bij de tegenpartij. Wij kunnen samen met u een overzicht maken van alle schade die u heeft, materieel en immaterieel. Als ervaren letselschade specialisten weten wij dat een aanrijding vaak meer kosten met zich meebrengt dan u verwacht. Hieronder zetten wij op een rijtje welke verschillende letselschade posten u kunt claimen na een aanrijding waarbij u voorrang had.

Soorten schade na aanrijding

U heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met schadeposten die direct uit de aanrijding voortvloeien. Denkt u aan schade aan auto, motor of fiets, uw kleding en artikelen die u tijdens het ongeluk bij u had, zoals uw smartphone, laptop, etcetera. Daarnaast zijn er nog vele andere schadeposten, afhankelijk van uw situatie en de ernst van het ongeluk waarbij u voorrang had. Wij kunnen deze letselschadeposten niet allemaal uitgebreid behandelen. Neemt u dus vooral contact met ons op om te bespreken welke kosten u kunt claimen bij de tegenpartij.

Medische kosten

Bent u gewond geraakt tijdens de aanrijding? Dan maakt u mogelijk medische kosten die u niet of niet helemaal door uw ziektekostenverzekeraar krijgt vergoed. U kunt deze kosten claimen. Het kan bij het claimen van medische kosten gaan om kosten voor medicatie en behandelingen die nodig zijn voor uw herstel, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of een psycholoog, als u na de aanrijding psychische problemen ervaart. Ook kunt u kosten claimen als u uw een eigen risico moet aanspreken.

Vergoeding ziekenhuisopname

Mogelijk was de aanrijding met voorrang had zo ernstig dat opname in het ziekenhuis nodig is. Hiervoor kunt u schadevergoeding verhalen. U heeft dan namelijk recht op een zogenoemde daggeldvergoeding. Het gaat hier om een vast bedrag per opnamedag dat u kunt claimen. Deze vergoeding per opnamedag geldt ook voor verblijf in een sanatorium, verpleeginstelling of een andere revalidatievoorziening. Waarom kunt u deze vergoeding claimen? Omdat u bij opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum kosten maakt voor bijvoorbeeld bed- en ziekenhuiskleding en andere uitgaven moet doen om de tijd door te komen tijdens uw opname. Daarnaast deze periode niet de dingen doen die u zonder ongeval gedaan zou hebben.

Kosten voor herstel thuis

Voor de kosten die u maakt voor uw herstel thuis, kunt u doorgaans een vast bedrag claimen. Bent u tijdelijk minder mobiel na het ongeluk met voorrang, dan kan het zijn dat u tijdelijk veel thuis moet zitten. U maakt daardoor meer kosten en die kosten als schade verhalen. U zult vooral extra kosten hebben als u tijdelijk geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra kosten voor gas, elektriciteit en water. Mogelijk geeft u ook meer uit aan voeding, telefoon, etcetera. Ook dit zijn schadeposten die u kunt claimen. Misschien zijn er na het ongeluk ook aanpassingen in uw huis noodzakelijk of heeft u bepaalde (medische) hulpmiddelen nodig. Voorzover verzekering of overheid dit niet vergoeden, kunt u deze uitgaven bij de tegenpartij claimen. In extreme gevallen kan zelfs een verhuizing noodzakelijk zijn. Kunt u door uw letselschade niet in uw huidige woning blijven, dan is de tegenpartij aansprakelijk voor de kosten die hiermee zijn gemoeid.

Smartengeld

Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade als pijn, verdriet en ander leed. De ernst van het letsel dat u heeft opgelopen als gevolg van de aanrijding met voorrang, bepaalt de hoogte van het smartengeld dat u kunt claimen als vergoeding voor geestelijk leed en gederfde levensvreugde. Wij kunnen samen met u kijken of er een bedrag aan smartengeld te claimen is. Wij maken hiervoor gebruik van de smartengeldgids waarin voorbeelden staan van door de rechter vastgestelde uitkeringen aan smartengeld.

Overige schadeposten na aanrijding claimen

Zoals wij al aangaven, is het onmogelijk om alle kosten die u kunt claimen na een aanrijding hier te behandelen. Ons advies is om hierover vrijblijvend contact op te nemen met onze letselschade experts. U kunt denken aan kosten in verband met de nodige huishoudelijke hulp, arbeidsongeschiktheid, ook als u werkt als zzp’er of zelfstandige, verlies aan zelfredzaamheid, inkomensverlies, economische kwetsbaarheid en studieachterstand.